HOME FURNITURE

DINING ROOM

เพราะช่วงเวลาการรับประทานอาหาร คือช่วงเวลา
ที่ทุกคนในครอบครัวได้มาพูดคุยเพิ่มสายสัมพันธ์แก่กัน
ห้องอาหารจึงควรเป็นห้องที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้ห้องอื่นๆ เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้จึงควรพิจารณาจากจำนวนสมาชิก พื้นที่ และดีไซน์ที่เข้ากันได้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

DINING CHAIR DINING TABLE CONSOLE

Copyright 2014 Modernform group public company limited., All right reserved

Call Center 0-2708-9999

normal

bold

medium

light