ABOUT MODERNFORM

WHY MODERNFORM?

PREMIUM & QUALITY

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์บ้าน และนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน โดยพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มากว่า 30 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติมเต็มความสุข และคุณภาพชีวิตทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัย” เพราะเราเชื่อว่า การอยู่ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีนั้น จะช่วยเติมความสุขให้ชีวิตสมบูรณ์
โมเดอร์นฟอร์มจึงตั้งปณิธานที่จะสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นให้โดดเด่นด้วยดีไซน์ เปี่ยมด้วยคุณภาพ พิถีพิถันในการเลือกสรรวัสดุ ผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ที่ผ่านมา โมเดอร์นฟอร์ม ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 จากสถาบัน BVQI ในปี 2006 อีกทั้งได้รับรางวัลด้าน
การออกแบบจากสถาบันชั้นนำมากมาย อันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงผลแห่ง
ความทุ่มเทที่โมเดอร์นฟอร์มไม่เคยหยุดนิ่ง นอกจากนี้ เรายังพัฒนาห้อง Modernform Testing Lab ในปี 2007 เพื่อทดสอบคุณภาพเก้าอี้ ให้ได้มาตรฐานสากลเสมือนการทดสอบจากสถาบันการตรวจสอบมาตรฐานระดับโลกอย่าง ANSI-BIFMA อีกด้วย ในด้านบริการ โมเดอร์นฟอร์มยึดหลัก ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ โดยมีทีมงานให้คำแนะนำอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเลือกซื้อไปจนถึงแนะนำวิธีการใช้งานและดูแลรักษา พร้อมด้วยบริการจัดส่งและติดตั้งอย่างมืออาชีพ และการรับประกันคุณภาพ ของสินค้านานถึง 3 ปี ทั้งหมดนี้คือ ความมุ่งมั่นของโมเดอร์นฟอร์มที่จะสร้าง ความเชื่อมั่นและความประทับใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้
โมเดอร์นฟอร์มดำรงความเป็นหนึ่งในตลาดเฟอร์นิเจอร์ของเมืองไทย
และเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในครอบครัวและที่ทำงานของทุกคน

Copyright 2014 Modernform group public company limited., All right reserved

Call Center 0-2708-9999

normal

bold

medium

light