ABOUT MODERNFORM

THE PROCESS OF PERFECTION

THE PROCESS OF PERFECTION

The process of perfection สิ่งหนึ่งที่ทำให้โมเดอร์นฟอร์มแตกต่าง และเป็นเหตุผลที่ลูกค้าเลือกโมเดอร์นฟอร์ม (Brand DNA) คือเรื่องของความแตกต่างอย่างมีระดับในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค (Premium) โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพและความประณีต (Quality) ในทุกรายละเอียด ตั้งแต่แนวคิด การออกแบบ การผลิตที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการบริการ ซึ่งทั้ง 2 สิ่ง เป็นหัวใจในการดำเนินงานของบริษัทมาตลอด บนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative & Dynamic Organization) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้บริษัทเป็นผู้นำในวงการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรที่โดดเด่น และได้เปรียบคู่แข่งในตลาด ด้วยนวัตกรรมที่มีความแตกต่างและเหนือกว่า ดังนี้ การตลาด ด้วยการศึกษาความเป็นไปของตลาดอยู่เสมอ จึงปรับตัวตามเทรนด์ได้รวดเร็ว ตอบโจทย์การตลาด ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค รวมถึงสร้างคุณค่าและความแตกต่าง ด้วยการสร้างดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ปรับช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงลูกค้า จัดกิจกรรมการตลาดให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรอยู่เสมอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างที่เหนือกว่า สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และการอยู่อาศัย ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าของโมเดอร์นฟอร์มครองใจลูกค้ามาตลอด โดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาผสมผสานกับวัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (Value Creation) ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญในการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล IP CHAMPION จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณภาพของสินค้า และการบริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจน บริษัทจึงพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่เรื่องวัสดุ กระบวนการผลิต ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน BVQI ในปี 2006 และ ISO/IEC 17025:2005 สำหรับ Modernform Testing Lab ในปี 2007 เพื่อทดสอบคุณภาพของเก้าอี้ให้ได้มาตรฐาน ทั้งยังมีการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อื่นเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลทั้ง มอก. JIS TISI และ ANSI BIFMA ไปจนถึงการบริการจัดส่งติดตั้งอย่างมืออาชีพ และการรับประกันคุณภาพสินค้าของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี

Copyright 2014 Modernform group public company limited., All right reserved

Call Center 0-2708-9999

normal

bold

medium

light